Satbałtyk

System SatBałtyk służy do satelitarnego monitoringu środowiska Bałtyku i powstał ze środków finansowych Komisji Europejskiej. Realizowany był przez konsorcjum Naukowe SatBałtyk, złożone z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (IO UG), Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku (IF AP) oraz Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego (US), którego liderem został Instytut Oceanologii PAN w Sopocie (IO PAN). Głównym celem systemu jest monitoring i zarządzanie stanami środowiska Bałtyku tj. tworzenie map jego charakterystyk strukturalnych i funkcjonalnych, w tym dopływu i charakterystyk energii, rozkładów temperatury, stanu dynamicznego powierzchni morza, stężenia chlorofilu i innych pigmentów fitoplanktonu, zakwitów trujących alg, pojawiania się plam zanieczyszczeń w tym rozlewów ropy, charakterystyk produkcji pierwotnej materii organicznej i innych danych potrzebnych do badań naukowych obszaru Bałtyku.

WYZWANIE BIZNESOWE:

Nasz firma, jako podwykonawca IO PAN, stworzyła od podstaw platformę SatBałtyk z danymi o stanie Morza Bałtyckiego, pochodzącymi z obrazowania satelitarnego i czujników na powierzchni morza. Efektem naszej pracy jest specjalnie zaprojektowana architektura, która umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do danych pochodzących z satelit, boi, statków i stacji badawczych. Zaplanowana ilość danych przekracza aktualnie 11 TB. Platforma automatycznie skaluje się w zależności od ilości ruchu na stronie i ułatwia prace różnym ośrodkom badawczym.